Česká republika

Produkty výrobců Vygon, Heintel, Avanos, Unomedical a dalších


Produktové katalogy Vygon a Unomedical a dalších ke stažení a prohlednutí.


Neonatologie a výživa

Intenzivní péče

Intravaskulární terapie

Neonatologie a výživa Intenzivní péče Intravaskulární terapie

Neonatologické katetry
Jehly a zavaděče pro neonatologii
Umbilikální katetry
Ostatní neonatologie
Gastroenterologie

Avanos Medical Devices
Gastrostomické portfolio

CŽK
CŽK Pediatrické
Arteriální katetry
Univerzální katetry
Dialyzační katetry
Katetry pro kardiologii
Kanyly a jehly k I.V. punkci
Zaváděcí soupravy
Bezjehlové konektory
Prodlužovací hadičky
Kohouty a rampy
I.V. příslušenství

PICC
Implantabilní katetry
Implantabilní porty
Huberovy jehly
CSTD

Léčna bolesti a dýchacích cest

Technika

Zaváděcí balíčky

Léčna bolesti a dýchacích cest Technika Zaváděcí balíčky

Spinální a epidurální anestezie
Terapie bolesti
Neurostimulace
Invazivní ventilace
Neinvazivní ventilace
Hrudní drenáž
Spojky

MostCare Up Monitor

Soupravy - Vyset